torsdag 18. februar 2016

Mysteriet «allerede nå» - og bønnesvar

I går utfordret jeg en setning som kunne misforstås. Jeg tror at Gud alltid hører når jeg ber, men dagens vers slår fast at vi kan være sikre på at han ikke bare hører, men også svarer når vi ber i samsvar med hans vilje:
Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.
1 Joh 5:15
Men selv om det er slik at bønnesvar er knyttet til at min bønn er etter hans vilje, er det slett ikke problemfritt det heller.

Jeg tror for eksempel at det er Guds vilje at mennesker skal være friske og kunne glede seg over livet. Derfor har jeg heller ikke problemer med å bruke medisiner slik jeg gjør i den situasjonen jeg befinner meg i for øyeblikket. Derfor ber jeg også med frimodighet om helbredelse for dem som sliter med sykdom. Jeg tror også at det er Guds vilje at de skal bli friske. Rett som det er ser jeg også radikale helbredelser, men langt fra alltid.

Hvordan går dette sammen med siste del av dagens vers?
«Vi vet at vi allerede har det vi har bedt ham om» skriver Johannes, og det er knyttet opp til bønner som er knyttet opp til «Guds vilje».
  • Er det ikke Guds vilje at mennesker skal bli friske?
  • Hører han ikke på oss likevel? 
  • Er han ikke «god» siden det er lidelse på tross av at vi ber? 
Spørsmålene kan fort bli mange. Men veldig mye faller på plass i mysteriet «allerede nå». Johannes lever allerede i det evige (1). Dommen er «allerede nå» (2). Han vet at Faderen kunne tatt oss ut av verden til det fullkomne, men vet også at Jesus vil at vi skal være i verden som ham, men med en bønn om å bli bevart fra det onde (3).

Fordi jeg har alt i Jesus, også helbredelse, kan jeg ta imot helbredelse og det skjer «allerede nå» fordi jeg allerede befinner meg i «den evige». Han kunne tatt meg til det fullkomne med en gang, men han har bruk for meg i verden enda en stund, og ber «bevar Jostein fra det onde!». Noen ganger har den bønnen ført til umiddelbar helbredelse, andre ganger lever jeg i en visshet om at jeg «allerede» er helbredet, samtidig som jeg ikke fornekter det faktum at jeg fortsatt lever med noen plager fordi jeg befinner meg i en forgjengelig verden. 


Derfor - så lenge jeg er her, vil jeg fortsette å be i samsvar med Guds vilje slik den kommer til uttrykk i Guds ord. Og - jeg er overbevist om at mye mer av det fullkomne som hører evigheten til også kan utløses her i verden slik at «Jorden … fylles med kunnskap om Herrens herlighet slik vannet dekker havbunnen» (Hab 2:14). 
Det skjer både gjennom nærværet av Jesus som lider sammen med oss og Jesus som gjør under. Og - som Jesus i verden, skal du og jeg være forberedt på begge deler.

Dagens ‘manna’:

Evigheten er «allerede nå»
--------------------------------------------------
(1) Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. (Joh 17:3)
(2) Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.
(Joh 3:18b)
(3) Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.
(Joh 17:15)
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: