tirsdag 22. desember 2015

Hva vil det si å gjøre det som er rett?

Overskriften hadde vært flott på et innlegg om etikk, og det er absolutt et aktuelt tema med alle de utfordringene vi står overfor i verden i dag. Jeg har et sterkt ønske om at det å handle riktig i etisk vanskelige situasjoner skal være så integrert i disippel-DNAet at det skjer som en refleks. 

Samtidig er det grå-soner hvor troende kommer til forskjellige konklusjoner, og hvor det faktisk kan føres sterke bibelske argumenter for begge syn.

Når jeg leser dagens vers, tror jeg ikke at det handler om å gjøre etisk riktig valg, så hva er da anliggendet til Johannes?

Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig.
1 Joh 3:7
Johannes har berørt dette temaet tidligere, og derfor har det vanskelige temaet blitt behandlet i refleksjonen «Ja, skjønner jeg nå det?». Jeg tror at for Johannes var det som er rett, ganske enkelt å være ett med Kristus slik Sønnen var ett med Faderen. Ut fra den enheten kommer det som er rett. Fokuset er derfor ikke på selve handlingen, men på enheten. Det rette er altså resultatet av den rette relasjonen, og ikke motsatt. Dersom jeg jobber med relasjonen blir resultatet rett(ferdig). Det er altså en klar sammenheng mellom relasjon og resultat.

Dagens ‘manna’:
Resultat avhenger av relasjon.
------------------------------------------
 Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: