onsdag 30. desember 2015

Erotikk og religion…

Selv om det var et eget fag på sosialhøgskolen, kan jeg ikke påberope meg nevneverdig akademisk kompetanse innen psykologi. Et lite innblikk i psykoanalysen og Freuds teser ble det likevel plass til, og en del har jeg plukket med meg underveis. 

Det var interessant å oppdage hvor ofte Freuds «oppdagelser» har bibelske paralleller, men bare nesten.

Jeg har tidligere skrevet om hans tredeling av mennesket i «superego, ego og id», som jeg finner igjen i det bibelske faktum at jeg er skapt i Guds treenige bilde med ånd, sjel og legeme.

Også dagens vers har gir assosiasjoner til Sigmund Freud:

Vi vet jo at vi er gått over fra døden til livet, for vi elsker våre søsken. Den som ikke elsker, blir værende i døden.
1 Joh 3:14
Også Freud er opptatt av spenningen mellom dødsinstinktet (thantatos) og livsinstinktet (eros). Den spenningen er også Johannes opptatt av, men med en liten, men veldig viktig nyanse: Livsinstinktet blir ikke som hos Freud representert med den erotiske kjærligheten, men med agape = nestekjærligheten. Erotikken har sin plass i livet og er en sterk kraft, men det finnes en kjærlighet som har en større dimensjon. Erotikkens funksjon er å videreføre jordelivet, men til denne dag har ingen erotisk kjærlighetshandling overvunnet thanatos. Det har agape. Agape er en smak av kjærligheten som allerede har overvunnet døden.

Jeg takker Gud for erotikken, men den er ikke min religion. Det er derimot Agape slik den kommer til uttrykk hos Jesus. Freud kom veldig nær. Han skjønte at livet handlet om å elske. Så trist at han i sine etterlatte skrifter stoppet med én av måtene å uttrykke den på og ikke kom til selve kjernen. Hadde han gjort det, ville han ha oppdaget den vesentlige forskjellen på eros og agape, og oppdaget «livet» og ikke bare den «triste religionen». For egentlig har Freud rett: Når religionen bare blir livløs religion, blir den en illusjon som henter styrke fra vårt instinktive begjær.

Dagens ‘manna’:
Å leva det er å elska (2)
-------------------------------------
(1) NB min oversettelse – fra: New Introductory Lectures on Psychoanalysis. Jeg regner med at det er en tolkning av dette utsagnet som gjorde at Poul Hoffmann i «Narkotika og sex i Bibelens lys» (Ansgar 1973) skrev at Freud hevdet at «Religion er avsporet seksualitet» (s. 26) – og Hoffmann fortsatte: «Så avskaffet man religion og fikk avsporet seksualitet i stedet».

(2) Å leva, det er å elska
det beste di sjel fekk nå,
å leva det er i arbeid
mot rikare mål å trå.

Å leva, det er i livet
å finna det største verd;
å leva, det er å vinna
til sanning i all si ferd.

Å leva, det er å leggja
all urett og lygn i grav;
å leva, det er som havet
å spegla Guds himmel av.

Tekst: Anders Vassbotn
Ingen kommentarer: