mandag 28. desember 2015

«Blod er tykkere enn vann»

Uttrykket formidler at det er et spesielt forhold mellom familiemedlemmer, og det inkluderer selvfølgelig også forholdet mellom søsken. 

Johannes har et spesielt fokus på den spesielle «søsken-relasjonen» mellom dem som tror. Men selv mellom søsken kan det oppstå dramatiske konflikter, og det er ikke bare Johannes som trekker inn dramaet mellom Adam og Evas sønner:
Vi må ikke ligne Kain: Han var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han broren? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige.
1 Joh 3:12
Beretningen om Kain og Abel er vanskelig. I refleksjonen «Ondskapens problem» deler jeg noen tanker om den fortellingen, og knytter det ‘bevisst onde’ opp mot det å ikke kjenne Gud. Selv om Abel i likhet med Kain, sannsynligvis ikke «kjente» Gud, gjorde Abel likevel det som var rett. Paulus skriver at de som gjør det «viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres» (1).

Det er også «blodet» som forener oss som tror, og som gjør oss til søsken i Guds familie (2). Men som det kan gå galt i den fysiske familie, kan det skjære seg i den åndelige familien. De fleste av oss har opplevd det. 


Da er det viktig at kjærlighetens Ånd har fått skrevet sin lov i hjertet mitt, og at jeg kjenner Ham som har vist hva sann kjærlighet er. Kjærlighet er ikke å la være å adressere vanskelige situasjoner, men kjærligheten har aldri som mål å legge en meningsmotstander død.

Dagens ‘manna’:

Kjærligheten er rettferdig
------------------------------------
(1) Rom 2:14-16
(2) Abels blod ropte til Gud fra jorden, men Jesu blod «taler sterkere enn Abels blod» (Hebr 12:24)
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: