søndag 9. august 2015

Håndspåleggelse og Den hellige ånd - en viktig dag

Jeg vurderte om jeg skulle skrive at håndspåleggelse også er "et bilde på" Den hellige ånd, men det blir ikke riktig. Håndspåleggelse er, på samme måte som salveoljen, knyttet til Den hellige ånd, men kan også bli en rituell handling løsrevet fra Ham. Håndspåleggelse er likevel et flott symbol på Den hellige ånds bekreftelse dersom det skjer under Åndens nærvær og ledelse. Det kommer tydelig til uttrykk under utsendelsen av Paulus og Barnabas:
En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige ånd: «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.» Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise. Disse to, som altså var blitt sendt ut av Den hellige ånd, dro til Selevkia…
Apg 13:2-4
Jeg er overbevist om at Den hellige ånd hadde talt til Paulus og Barnabas før han talte til «menigheten», men Paulus og Barnabas trengte menighetens bekreftelse på det Den hellige ånd hadde sagt. Den bekreftelsen skjedde gjennom håndspåleggelse og utsendelse - det må ha vært en viktig dag for de to disiplene.
 

Uten øvrige sammenlikninger med Paulus og Barnabas: I dag er det en viktig dag for Magna og meg. Vi skal settes inn i vår nye tjeneste i Øst-Europa. Det er nesten 11 år siden sist vi fikk menighetens bekreftelse ved håndspåleggelse da vi kom hit første gang. Vi ble sendt ut fra Norge i juni i år, og nå settes vi inn i tjeneste i Georgia, Moldova, Romania og Ukraina på den samme scenen vi knelte på i 2004 (bildet). 

Det er rart, men det kjennes så riktig. Jeg vet ikke om det blir håndspåleggelse. Den er uansett bare symbolsk, jeg tror vi er «sendt ut av Den hellige ånd». Jeg vet at Faren sender, Sønnen sender og Den hellige ånd sender – og at Hans hender er på og med dem han sender. Enhver disippel er en utsending, for som Jesus selv sa til disiplene: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» (Joh 20:21) - og det var i den forbindelse at han åndet på dem*. Den freden kjenner jeg, og jeg vil være med å bekrefte de disiplene jeg møter.

Dagens ‘manna’:

Enhver disippel er utsendt.
-------------------------------
* Se: Pust - et bilde på Den hellige ånd

2 kommentarer:

Unknown sa...

Amen, the Lord go with you

Anonym sa...

Gud velsigne dere i tjenesten. Og lyse for dere hvor dere går.