onsdag 15. juli 2015

Sosial hellighet


Jeg har nevnt at hellighet er mulig fordi jeg er i Kristus. Det finnes en hellighet som er umulig: Det er den hellighet som ikke er i verden. Påstanden er sterk, men dersom det gamle ”meg-meg”-mennesket dør, og det nye helliggjorte ”meg-deg”-mennesket oppstår, er det bare en måte å leve ut hellighetslivet på:
”No Holiness But Social Holiness” (1)
sa John Wesley.
I 1748 begynte han en prekenserie over Bergprekenen. I den fjerde talen kommer han med denne påstanden. Han skriver videre:
”Jeg vil forsøke å vise at kristendommen først og fremst er en sosial religion; og at å gjøre den til en religion for den private sfære er å ødelegge den” (2)
Talen bygger på Matt 5:13-16 hvor Jesus sier at vi er jordens salt og verdens lys. Her er det de kristnes livsførsel (de gode gjerningene) som lyser og skal vende menneskenes tanker til ”Far i himmelen”.

Da jeg for snart 25 år siden ga ut boka ”Bevare meg vel!” var det stort sett positive tilbakemeldinger, men noen få reagerte på én setning:

”Kristenlivet leves kun ut i tjeneste for andre.” (3)
At dette var 100% i tråd med Wesleyansk hellighetstenkning er jeg først blitt klar over de senere årene, men ville ha brukt det for alt det er verd i argumentasjonen med dem jeg diskuterte med den gang. Å gjøre vår tro til en religion utelukkende for den private sfære ervirkelig å ødelegge den.
Men - manglende samsvar mellom offentlig bekjennelse og livsførsel kan også ødelegge - følg med!


Dagens 'manna':
Others (4)-----------------------------
(1) “Ingen hellighet uten sosial hellighet”
(2) Min oversettelse av: ”I shall endeavour to show, that Christianity is essentially a social religion; and to turn it into a solitary religion, is indeed to destroy it” i “Upon our Lord’s Sermon on the Mount” IV – Sermon XIX – i “Wesley’s Standard Sermons” Vol. I – Francis Asbury Press – Grand Rapids – 1955 s. 382
(3) ”Bevare meg vel!” 1991 s. 26
(4) Dette  var "hele" julehilsenen William Booth sendte per telegram til Frelsesarmeens offiserer på begynnelsen av 1900-tallet. Av kostnadshensyn skulle et helt budskap kokes ned til et enkelt ord. Ordet skulle oppmuntre, inspirere og gi retning. Ikke en lett oppgave for et ensomt ord. Likevel har "others" klart oppgaven.

Ingen kommentarer: