fredag 10. juli 2015

En god dusj gir velvære


Også denne sommeren har jeg diverse restaureringsprosjekt på Brødsjø. Denne gang er det nødvendig for å gjøre leiligheten i 2. etg. istand slik at den kan leies ut når vi drar tilbake til Øst-Europa. Det er umulig å drive med restaureringsarbeid uten enda en gang å erfare hva det vil si å bli møkkete. 

Flis fra saging, støv fra isolasjonsmatter og lignende fester seg fort til en svett hud i varmen. Da er det en lise å stå under dusjen når kvelden kommer og kjenne at jeg blir ren igjen. Det gir velvære både for meg og mine omgivelser.

Hellighet blir ofte forbundet med renhet – og det er ikke tilfeldig:

”For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv.”
1 Tess 4:7 
Verset står i en sammenheng som omtaler hor. Hor er utroskap, og utroskapens motsats er troskap. Det er en frukt av Ånden. Mens Åndens gaver er ”nådegaver” – karismata, gaver gitt av nåde, er frukten noe som kommer ved at jeg sørger for vekstmuligheter. 

En ”god dusj” gjør meg ren. En daglig berøring av Den hellig ånd gjør det samme, og skaper vekstmulighet for Åndens frukt som troskap (eller trofasthet *) er en del av. Det gir velvære både for meg og mine omgivelser. De neste dagene vil jeg fortsette å skrive om frukt.

Dagens 'manna':
Renhet gir velvære
---------------------------------------
* Jfr Gal 5:22

Ingen kommentarer: