torsdag 2. april 2015

Et kurs og en kurs!


Da jeg var leder for Frelsesarmeens ressurssenter på Jeløy jaktet vi på et godt slagord som alle kunne stille seg bak. Vi endte opp med «Vi vil gi mennesker rett kurs!». Jeg liker at det kan tolkes på flere måter, og på mange måter er det også en beskrivelse av kallet mitt. Som lærling er kallet mitt å hjelpe mennesker å finne rett kurs i livet. Som leder er det viktig å gi en kurs som hele tiden er tydelig på hva målet er og hvor vi må gå for å komme dit. Når jeg går med kart og kompass, er det viktig å sjekke kursen med jevne mellomrom. Det gjelder også den åndelige reisen, og som en god leder gir Jesus rett kurs:
På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn.
Joh 16:23
Jeg har vært inne på spørsmålet om hvem som er bønnens adressat flere ganger tidligere*, og her gir Jesus meg både et kurs og en kurs. Alt som kan bidra til at å styrke relasjonen mellom Gud og meg, vil bidra til å styrke relasjonen mellom meg og menneskene rundt meg. Når jeg ber om noe i Jesu navn, er det et signal om at jeg er bevisst på at det er en «mening med at jeg bor der jeg bor». Jesus knyttet himmel og jord sammen, og når jeg ber i hans navn holdes det båndet som binder himmel og jord sammen friskt og sterkt, og det gjør meg og alle som ber i hans navn til en del av båndet. Det er et grensesprengende mysterium – et kurs om en kurs.

Dagens ‘manna’:

Jeg vil gi mennesker rett kurs!
Det vil jeg også gjøre på påskeleiren her på Knaben – be for oss i Jesu, og vær med i båndet som knytter himmel og jord sammen!
-------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: