mandag 9. mars 2015

Har det grunnløse hatet en grunn?

Ja, jeg tror det, men kan det da kalles grunnløst, slik Jesus gjør i dagens vers?
Men det ord som står i deres egen lov, skulle bli oppfylt: De hatet meg uten grunn.*
Joh 15:25
Paradokset er at Jesus henvender seg til representanter fra sin Fars utvalgt folk. Med andre ord en gruppe mennesker som burde visst bedre. Det hadde vært lettere dersom de representerte nedbrytende krefter i samfunnet f. eks. kyniske vinningsforbrytere eller hensynsløse drapsmenn. Men forskjellen mellom de to gruppene ligger kun i atferden. De har en viktig ting felles: De frykter det som truer eller hindrer det de har bygd sine liv på.

Jeg misliker usikkerhet. Jeg liker ikke frykt. Og jeg tror det er det som ofte er grunnen til «grunnløst hat». Det hadde vært lettere dersom jeg innså at det er min egen frykt jeg hater i stedet for å hate det jeg tror er kilden til frykten. Jesu medisin er: Kjennskap. Jeg må bli kjent med mennesker som gjør meg usikker, i stedet for at hatet av usikkerheten ender opp i hat mot dem.

Jesus forklarte forfølgelsen med at de gjør det fordi «de verken kjenner min Far eller meg» (Joh 16:3) – og fortsetter: «Synden er at de ikke tror på meg» (v 9). For å bli kjent med ham må jeg tro på ham. For å bli kjent med et menneske, må jeg møte det menneske slik jeg møter Jesus – ved å tro på ham og gjennom det bli kjent med ham. Det vil i hvert fall gjøre noe med mitt «hat», den andre får ta ansvar for seg. Men for meg er dette evangeliets kraft og mysterium – hat kan forvandles til kjærlighet av ham som kan forvandle alt.

Dagens ‘manna’:

Jesus kan forvandle alt!
………………………………………
* Salme 69:5
 Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: