onsdag 11. juni 2014

Ideell eller kommersiell omsorg?I går var det sosialstyremøte på HK. Det er tid for anbud på flere virksomheter. De ideelle organisasjonene konkurrerer med kommersielle og offentlige driftere. Hvem vil vinne anbudsrunden?

I en av våre virksomheter opplevde vi en kort periode at det ble litt lavere belegg fordi kommunen hadde startet et konkurrerende tilbud. Det ble betjent av vektere fra Securitas. Jeg har som tidligere nevnt her på bloggen, jobbet noen år i Securitas og har mye bra å si om vaktselskapet, men det er vakthold de er gode på. Omsorg er ikke det første ordet som dukker opp når jeg skal beskrive firmaet. I så fall må det være «omsorg» for materielle verdier – for det er de gode på. Det merket nok også brukerne av omsorgstilbudet, for det varte ikke lenge før det var fullt igjen på FAs institusjon.

En slik «omsorgsforskjell» er det i følge Jesus mellom gjeteren og leiekaren:
For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.
Omsorg er et nøkkelord for Jesus, og det som er viktig for ham, er viktig for hans etterfølgere. Frelsesarmeen i Storbritannia har fra tid til annen en kampanje under navnet: "For God's sake care!" - det er kjernen av hva det handler om.

Dagens ‘manna’:
Omsorg bruker ikke taksameter
------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: