lørdag 29. mars 2014

Sendt for noe STØRRE

I dag er siste innspurt av konferansen. I går var det en fantastisk dag der vi «gamle» fikk anledning til å velsigne de unge under 35 år som utgjorde 45% av forsamlingen.

I dag blir vi igjen sendt ut for noe STØRRE. Større enn hva?

1) Det kan handle om oppdragsgiveren.
Jeg er ikke sendebud for noe mindre enn meg selv, men for en som er mye større. Det er Jesus selv som sender ut:
Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden.
Joh 17:18
2) Det handler om oppdraget
Oppdraget er mye større enn det jeg kan makte alene. Hele Jesu kropp må i funksjon for at vi skal kunne nå hele verden. 
Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far.
Joh 14:12
Derfor sender han oss ut på nytt for noe STØRRE.

Dagens ‘manna’:
Oppdragsgiver er og oppdrag er så stort at det kun kan gjøres ved tro.
--------------------------------

Ingen kommentarer: