torsdag 27. mars 2014

I dag skjer det!


Jeg var litt uforsiktig da jeg i går skrev «Mer i morgen». Da tenkte jeg ikke på at Gud hadde en annen sendeplan. Derfor kommer jeg til å vente et par dager før jeg tar opp tråden i dialogen mellom Jesus og jødene. 

I dag begynner nemlig «Sendt for noe større». Jeg har vært sterkt involvert i dette i seks måneder og har ansvar for bønnearbeidet både i forkant og under selve konferansen. En ting jeg er overbevist om, er at dette er Guds tid og den må vi ikke kaste bort.

«Sende-motivet» kommer fram flere steder i Johannes-evangeliet, og der forankres i det i Jesu egen opplevelse av å være sendt:
Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.»
Joh 20:21
Så når jeg i dag sammen med 7-800 andre inntar Oslo kongressenter, vet jeg at det også er en del av Guds sendeplan for mitt liv. Jeg har bedt selv, og ber deg som leser dette om å være med i forbønn for det Gud skal gjøre i og gjennom konferansen. Det vil få ringvirkninger for Guds rike!

Dagens ‘manna’:
Gud har en sendeplan for livet mitt
--------------------------------------

Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: