fredag 21. februar 2014

Mellommann


Det kan være mange grunner til å bruke en mellommann. De fleste av oss har en mening om hva det innebærer. Begrepet er også juridisk og brukes f. eks. til å beskrive en eiendomsmeglers rolle i en eiendomstransaksjon.

Jeg ser ikke bort fra at jeg først ble kjent med begrepet mellommann som en rolle knyttet til Jesus: ”For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle” (1 Tim 2:5-6a).

Det tok noen år før jeg forsto at dette ikke er et forsøk på å gi en uttømmende forklaring på hvem Jesus er, men en beskrivelse av en av hans mange roller.* Rollen blir krystallklar i fortellingen om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd.

Da den falne kvinnen sto alene sammen med Jesus**, hadde han ”gått imellom” henne og anklagerne hennes. Når den syndfrie kom imellom ”synderinnen” og de ”fromme synderne” kunne de ikke lenger fordømme henne. For Johannes er hele denne hendelsen et av flere bilder på hva frelse i Jesus egentlig innebærer. Dersom satan på grunn av at Jesus står i mitt sted ikke lenger har noe å anklage meg for, vil heller ikke Gud gjøre det. Han står i mitt sted overfor anklageren, og jeg står i ham overfor Gud.

Dagens ’manna’:

Han står i mitt sted og jeg er i ham
-----------------------------------
* I alle relasjoner er det viktig å være bevisst at det ikke må settes likhetstegn mellom rolle og identitet.
** Joh 8:9b

Ingen kommentarer: