torsdag 13. februar 2014

En helt legitim utfordring

Det er naivt å tro at jeg ikke kommer til å bli utfordret dersom jeg velger å stå for noe. Jeg vil tvert om påstå at dersom jeg ikke blir utfordret, er det et tegn på at jeg ikke står for noe. Da tenker jeg både på menneskelige og åndelige utfordringer.

Jeg kan umulig tenke meg at Jesus ble overrasket over utfordringen han fikk fra de skriftlærde og fariseerne:

De førte henne fram og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?»
Joh 8:4-5
Egentlig tror jeg heller ikke at Jesus bebreider dem. Selv om Johannes er tydelig på at de gjorde det for å sette ham på prøve, tar Jesus utfordringen alvorlig. Også hans respons er 100% legitim, men var neppe med som et av de alternativene de skriftlærde hadde sett for seg som mulige. Hadde de sett den, hadde de neppe gitt ham utfordringen.
 

Det er nettopp det at Jesus til stadighet overrasker meg, som gjør det utrolig rikt å få lov til å være hans disippel.

Dagens ’manna’:

Jesus overrasker også i 2014
---------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: