onsdag 22. januar 2014

Når det ikke finnes et lovlig mottrekk

…er jeg sjakk matt. Så enkelt er det. Derfor var det ikke så rart at folket undret seg.
Da sa noen av dem som bodde i Jerusalem: «Er ikke dette han som de vil drepe? Og nå står han og taler åpenlyst, og de motsier ham ikke! Kan rådsherrene virkelig ha kommet til at han er Messias?»
Joh 7:25-26
Det var en vanskelig situasjon for rådsherrene å håndtere. Folkets innstilling til Jesus var delt. Gjorde de ingenting – som her – ble det misforstått, men dersom de grep inn kunne de risikere at de fikk store deler av folket mot seg. Hva skulle de gjøre med Jesus?

Dagens to vers kan virke som ren informasjon om folkets reaksjoner og spekulasjoner – hva er det Johannes ønsker å formidle gjennom dem?

Jeg tror han vil at jeg skal se at det å ikke forholde seg til Jesus er en umulighet. Det gjaldt da han sto fram mens han levde på jorden – det gjelder når han blir holdt fram på jorden av de troende i dag. Det å late som om han ikke eksisterer eller er relevant er også å forholde seg til ham. Når jeg ikke lenger har et mottrekk er jeg sjakk matt, min konge faller, og Kongen har seiret.

Folket hadde et mottrekk til, men det åpnet opp for mer undervisning. Det skal se på i morgen.

Dagens ’manna’:
Alle må forholde seg til Jesus
----------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: