søndag 19. januar 2014

Galskap?

Det er lett å avfeie det vi ikke forstår som en form for galskap. Jeg har vært i sammenheng der Den hellige ånds nærvær har ført til sterke fysiske manifestasjoner. Noen opplever dette som så sært at de stempler det som galskap. Selv om slike manifestasjoner også er en del av min personlige erfaring, forstår jeg reaksjonene. Det som skjer må forklares.

Folket oppfattet Jesu utsagn om at noen ville drepe ham som ”absurd” og de reagerte med å konkludere med at han var gal:

«Du har en ond ånd i deg», svarte folket, «hvem vil vel drepe deg?»
Joh 7:20
Dette verset er vanskelig, men det er interessant at Johannes begynner avsnittet med å si at ”jødene” undret seg, mens han her bruker begrepet ”folket”. Det var ”jødene” som hadde snakket om drepe ham, mens det er folket som mener at Jesus har en ond ånd i seg – sannsynligvis i meningen "han taler over seg, ergo er han  ”gal”". 

Nå besto ”folket” også primært av jøder, men det kan synes som om Johannes med begrepet ”jødene” sikter til den ortodokse elite og ikke til ”allmuen”. Også jødene mente at Jesus hadde en ond ånd – men det var i betydningen at han var besatt av den onde (jfr Joh 8:48,49 & 52). Dette kommer jeg tilbake til når disse versene skal under lupen. Det virker som om det var utenkelig for allmuen at noen skulle ønske å ta livet av Jesus. Kanskje det var strategi at Jesus henvendte seg til folket?

Dagens ’manna’:

Det jeg ikke forstår må prøves på frukten og ikke avfeies som galskap
---------------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: