søndag 15. desember 2013

Spiraleffekten

Den hermeneutiske sirkel eller spiral, handler om tolkning av en tekst eller en situasjon ut fra tidligere erfaring – som gjerne kalles ”forforståelse”. Jeg har tidligere skrevet om min fascinasjon over den deduktive metode Sherlock Holmes* bruker i sitt ”yrke”. Den oppdiktede detektiven bruker all sin kunnskap og erfaring til å danne seg et bilde av en person eller situasjon. Når han presenterer resultatet for sine tilhørere blir de forbløffet, mens for Holmes selv er det ”elementært”. Og det er fordi han har jobbet mye med sin forforståelse.

Etter at Jesus har bedt folkemengden om å kutte ut murringen, utfordret han deres forforståelse:

Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg.
Joh 6:44-45
Hadde de vært tilstrekkelig opplært av Gud gjennom å høre på ham og lære av ham, hadde de kommet til Jesus. Fordi det de hadde lært, ville gjort at de hadde kjent ham igjen i Jesus. Det er her den hermeneutiske sirkelen eller spiralen virkelig kommer til sin rett. Dersom de hadde møtt Jesus med et åpent sinn på grunnlag av den for-forståelse som de hadde, ville Jesus gitt dem større innsikt i hvem Gud er. Dette ville igjen føre til enda mer interesse for Jesus, og videre til enda mer kjennskap til Gud.

All åndelig utvikling bygger på dette prinsippet. Far fører meg til Kristus. Når jeg kommer til Kristus, åpenbarer han for meg hvem Far er slik at jeg kommer nærmere Far. Så sendes jeg tilbake for å lære mer av Jesus osv – spiraleffekten er i gang.
 

Dagens ’manna’:
Jeg trenger mer åndelig spiraleffekt
------------------------------------------
* Se: Deduksjon

Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: