onsdag 18. desember 2013

Lærestrid?

 
Det skal ikke mye til før det blir strid om hvordan utsagn i Bibelen skal tolkes. Dagens vers er et typisk eksempel på det:

Nå ble det en strid mellom jødene, og de sa: «Hvordan kan han gi oss sin kropp å spise?»
Joh 6:52
Dette var folkets reaksjon på Jesu utsagn om at ”Brødet fra himmelen” er hans egen kropp og at den som spiser dette brødet skal leve til evig tid. Det er få ting som har skapt så mye debatt og lærestrid som akkurat denne delen av den kristne tro. Fortsatt er det slik at f. eks. katolikker ikke kan dele nattverdsfellesskap med kristne utenfor sitt eget trossamfunn. Dette handler om forskjellig forståelse av hva som skjer i nattverden.

Katolikkene tror på det som kalles transsubstansiasjon – det vil si at brødet og vinen som brukes i nattverden forvandles slik at det faktisk er Jesu kropp og blod. På motsatt side står de reformerte som tror at brødet og vinen kun er symboler på det Jesus beskriver. Midt i mellom står lutheranerne som mener at brødet og vinen ikke endrer substans, men brødet og vinen ved ordet blir Jesu kropp og blod i det vi tar imot det i tro.

Når jeg leser Johannes-evangeliet blir jeg veldig styrket i mitt reformerte syn – altså at Jesu undervisning om sin kropp og blod er å forstå i overført (spiritualistisk) betydning. Jeg inntar fysisk mat og drikke fordi kroppen min trenger næring for å fungere. Maten jeg spiser omdannes til energi som blir en del av meg og bygger meg opp. 


Slik forstår jeg også Jesu allegori: Jeg ”spiser hans kropp og drikker hans blod” – dette omdannes til energi som blir en del av meg og bygger meg opp åndelig. Dette kan jeg gjøre uten elementer i det hele tatt, og jeg kan symbolisere at jeg er en del av dette ved å delta i et nattverdsfellesskap. Det første er nødvendig, det siste er et fint bilde på det som har skjedd. Men for meg er det ikke et stridsspørsmål – jeg deltar med andre troende på deres premisser – og det er helt greit, for jeg vet hvor jeg står selv.

Dagens ’manna’:

Jeg vet hvor jeg står og hva jeg tror.
---------------------------------------------


Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: