tirsdag 4. desember 2012

Tilbedelse som behager Gud!

Overskriften kan framprovosere spørsmålet: Har ikke Gud behag i all tilbedelse?
Svaret er ”nei”. Jesus kommer med oppfordringen:

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.
Mark 12:30
Dette er en oppskrift på hva tilbedelse handler om:
  • Gud gleder seg over en tilbedelse som er målrettet!
Det er Herren Gud slik han er som skal tilbes. Ikke en mine ideer om hvem han er, men Bibelens beskrivelse av ham.
  • Gud gleder seg over en tilbedelse som er ekte!
Da Jesus sa: de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far haJoh 4:23 – tenkte han ikke på tilbedelse i Den hellige ånd, men i min ånd. Det betyr at en tilbedelse der jeg ikke er med i mitt hjerte (et bibelsk synonym for min ånd) ikke er til Guds behag.
  • Gud gleder seg over en tilbedelse som er veloverveid!
Det er ikke bare ”hjertet” som skal være med i tilbedelsen, men ”hjernen” også. Oppfordringen fra Jesus er å elske Herren av hele mitt sinn. Selv om jeg innser at min tanke for kan begrense ham, vet jeg at han ønsker at jeg skal tenke så stort jeg kan om ham. Han vil at hode mitt skal være med.
  • Gud gleder seg over en tilbedelse som er praktisk
Han vil at jeg skal bruke alle mine krefter i tilbedelsen. Det betyr at jeg tilber ham i praktisk handling.

Dagens ’manna’:

Jeg vil at min tilbedelse skal være målrettet, ekte, veloverveid og praktisk!
-----------------------------------------------------
Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 13 av 40 (27 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: