søndag 16. desember 2012

Forvandling gjennom prøvelser

Jeg tror ikke at alle de omstendighetene jeg havner i er Guds vilje, men jeg tror han kan bruke dem slik at det styrker min karakter. ”Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet”, skrev Peter (1 Pet 4:12) og det var tydelig at han mente at det gjør oss godt. Prøvelser for en kristen, er en del av hverdagen.

”Det er stor sannsynlighet for at de sterkeste og nære opplevelsene av tilbedelse nettopp kommer da alt er som mørkest” skriver Warren. Det er fordi alt som skjer meg også har en åndelig dimensjon.

Når jeg står midt oppe i en vanskelig situasjon, er det ikke lett verken å se eller tro at Gud kan vende det til noe konstruktivt. Men når jeg ser meg tilbake, er det forunderlig å konstatere at det var akkurat det som skjedde. Utfordringen som preget mange håndledd på slutten av 90-tallet, beskriver en holdning som burde prege meg når jeg møter prøvelser: WWJD – What would Jesus do? (Hva ville Jesus gjort?)

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.
Rom 8:28
Dagens ’manna’
WWJD?*
--------------------------------------------------
Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 25 av 40 (15 dager igjen av 2012) 

* Se for øvrig: "WWJD?" - en betraktning som ble publisert i Telen el.l.da jeg var rektor på Sagavoll.  

Ingen kommentarer: