torsdag 6. desember 2012

Formet for Guds familie

Den første uka med "Målrettet liv"* handlet om meningen med livet og ledet meg inn i den første hensikten med livet mitt: Jeg er planlagt for å være til glede for Gud. I en hel uke har jeg fått repetert hva det innebærer, og forskjellige aspekter av tilbedelse er blitt belyst. Den neste hensikten med livet mitt er at jeg er formet for en plass i Guds familie:
etter sin egen gode vilje
avgjorde Gud på forhånd
at vi skulle få rett til å være
hans barn ved Jesus Kristus

Ef 1:5
Eldre norske oversettelser skriver at jeg var bestemt til å få "barnekår". Det er mulig at det er tatt bort fordi ordet er "gammelmodig", men jeg synes barnekår sier litt mer enn "rett til å være hans barn". Barnekåret sier noe om rettighetene jeg har som barn – ikke bare at jeg har rett til å være barn. En av de rettighetene og privilegiene er at jeg får være en del av en stoooor åndelig familie. I troens ABC står A for "aldri alene". Gud er alltid der og hans familie er alltid der. Tenk så heldig jeg er. 

Dagens ’manna’:
Jeg er formet for Guds familie
---------------------------------------------------------------
* Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 15 av 40 (25 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: