søndag 2. desember 2012

Bestevenn med Gud

For noen kan tanken på å være venn med Gud virke fremmed. For meg er det en viktig del av troen min. Allerede mens Jesus vandret sammen med de første disiplene signaliserte han vennskap:  
Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. Joh 15:15
Jesus lar det også hva som er bakgrunnen for å kalle noe for vennskap: Fortrolighet. Kanskje det er derfor ”Living Bible” oversetter fortrolighet med vennskap:

Vennskap med Gud er forbeholdt dem som viser ham ærbødighet.
Med dem alene deler han hemmeligheten i sine løfter.
I 2011 oversettelsen brukes disse ordene:
Herren taler fortrolig med dem som frykter ham,
han gjør dem kjent med sin pakt.
Salme 25:14
Vennskap med Gud bygges gjennom en stadig samtale og meditasjon. Her ligger nøklene til gjensidig fortrolighet.

Dagens ’manna’:

Jeg vil ta vare på vennskapet med Gud.
---------------------------------------------------------------

Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 11 av 40 (29 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: