søndag 18. november 2012

Mellommann

Når jeg tenker etter, er ”mellommann” en rolle jeg ofte har hatt og har. Et eksempel er det å være tolk og formidle noe fra et språk til et annet både i enveis- og toveiskommunikasjon. Tolken, ”mellommannen”, er viktig som formidler, men han formidler ikke seg selv, men kontakten mellom de to partene.

Den verdslige definisjonen på ”prest” er at det er en som fungerer som mellommann mellom en gruppe og gruppens Gud. For meg er det en grei definisjon dersom vi tenker på det allmenne presteskap, men jeg blir mer skeptisk dersom funksjonen knyttes til et "embete".

Jeg ble fascinert da jeg som ung oppdaget at det engelske ordet ”intercession” betyr forbønn. Det signaliserer at forbønn handler om å gå mellom.

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram … forbønn … for alle mennesker.
1 Tim 2:1
Et begrep som ofte dukker opp i bønnearbeid er ”Å stille seg i gapet”. Det er hentet fra bildet av en som stiller i gapet eller revnen i forsvarsmuren:
Jeg har lett blant dem etter en mann som kan bygge opp igjen muren og stille seg i mur-revnene for landet så det ikke blir ødelagt. Men jeg har ikke funnet noen.
Esek 22:30
Dagens ’manna’:

En forbeder stiller seg i gapet – jeg håper Gud finner noen i dag!

Ingen kommentarer: