fredag 5. oktober 2012

Intoxicated?


”Var det virkelig det ordet han brukte?” 

spørsmålet for gjennom hodet på den forvirrede tolken på kongressen i Ekeberghallen i 1994. Tolken forsøkte å tone det ned litt, og brukte ordet ”full” sammen med preposisjonen 'av' i stedet for ”full 'i' Den hellige ånd”. Men kommandør Lim fortsatte å bruke det ubehagelige ordet, og til slutt måtte tolken gi etter og si: beruset 'i' Den hellige ånd”. Tolken hadde selvfølgelig lest om at apostlene ble beskyldt for å være drukne på pinsedagen, men han tenkte at det hadde med språket å gjøre, og ikke at oppførselen for øvrig var preget av beruselse.

Jeg var tolken – og dette skjedde bare noen uker før jeg skulle oppleve å se mange mennesker beruset i Den hellige ånd. Ja, jeg opplevde det selv også, og har opplevd det mange ganger siden. Det ga meg også en helt ny forståelse av dagens vers:

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden
Ef 5:18
Et bevisst standpunkt mot rusmidler betyr ikke at det ikke er lov til å fryde seg i Den hellige ånd og la ham ta kontroll. Paulus ser det som en sunn og god erstatning til rusbruk – Det kan være en viktig påminnelse når avholdsstandpunktet får stadig trangere kår blant de kristne.

Dagens ’manna’:

Jeg vil bli fylt av Ånden hver dag!

Ingen kommentarer: