torsdag 4. oktober 2012

Forstandig

Jeg innrømmer at jeg ønsker å framstå som forstandig – det vil si en person som preges av forstand eller fornuft. Ofte kan det oppleves som om det er et spenningsforhold mellom tro og fornuft. Derfor er det interessant at Paulus oppfordrer sine lesere til å bruke forstanden i troslivet:
Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.
Ef 5:17
Jeg har ikke problemer med å forstå logikken til Paulus. Dersom jeg tror på Gud, og tror at han faktisk vil det beste for meg, vil det være uforstandig av meg å ikke prioritere det som er hans vilje. Derfor er jeg opptatt av å forstå og leve i hans vilje.
 

Dagens ’manna’:
Herrens vilje er det beste for meg!

Ingen kommentarer: