søndag 28. oktober 2012

Brynjen

Helt siden jeg begynte å forkynne for snart 40 år siden, har jeg vært fascinert over koblingen mellom de forskjellige delene av Guds fulle rustning og hva de i følge Paulus symboliserer. Når jeg i dag stanser for:
kle dere i rettferdighetens brynje
Ef 6:14c
virker det nesten som en selvfølge at det er Jesu rettferdighet som er brynjen i rustningen. Brynjens funksjon er å beskytte brystregionen mot piler. I Bibelen brukes hjertet tilnærmet synonymt med menneskets ånd. Om jeg også trekker inn at påminnelsen om at vi er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i oss (jfr 1 Kor 3:16), blir bildet enda tydeligere.

Det satan ønsker aller mest, er å trone i det aller helligste – også i mitt tempel. Da jeg ble født på ny, tok Den hellige ånd bolig i min ånd. Beskyttelsen er ikke min egenrettferdighet – den ville aktor straks ha avslørt, men Jesu fullkomne rettferdighet. Derfor kan han sende så mange piler han vil. De rammer ikke meg og jeg synger:

Han er min rettferdighet,
i Ham er jeg blitt ren og jeg tilber Ham
og fortsetter med dagens ’manna’:
Ren og rettferdig, himmelen verdig
er jeg i verdens Frelser alt nu.
Ordet forkynner at mine synder
kommer jeg aldri mere i hu.
Å, jeg er frelst og salig fordi
Sønnen har gjort meg virkelig fri -
fri ifra nøden, dommen og døden,
amen, halleluja!

Ingen kommentarer: