torsdag 20. september 2012

Det som bygger opp

Jeg er stolt av hjelmen som jeg fikk da vi tok farvel med Moldova. Den skulle minne meg om at jeg hadde vært en bygningsmann. Selv om det å få skaffet lokaliteter til virksomheten var en prioritert aktivitet håper jeg at det ikke bare var i fysisk betydning av ordet. Det var likevel ikke det viktigste. 

Å bygge Guds rike er noe langt mer enn fysiske fasiliteter. Djevelen bryter ned og ødelegger, men Gud bygger opp. Det må gjenspeiles i Guds rike. Det kan komme mye god oppbyggelse gjennom å dele gode ord. Jeg lærte fort at motpolen til glede ikke er sorg, men synd. Motpolen til gode ord er ikke de vanskelige ordene som noen ganger må sies, men råttent snakk:
La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.
Ef 4:29
Så enkelt sagt, og så vanskelig å etterleve.

Dagens ’manna’

Gud vil vera bygningsmann – og difor treng eg ikkje jobba fåfengt*
________________________________________
* fritt etter Fedrelandssalmen:

Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja!

Ingen kommentarer: