onsdag 19. september 2012

Atferdsterapi

Da jeg gikk på sosialhøgskolen var det morsomt å oppdage at psykologien påberopte seg oppdagelser som allerede er beskrevet i Bibelen. Jeg har tidligere skrevet om slike paralleller hos Sigmund Freud. Atferdsterapien baserer seg på psykologen B. F. Skinners teorier (bildet). Her er Store norske leksikons definisjon:
Atferdsterapi består i å assistere pasienten i å bygge opp et repertoar av atferd som er mer funksjonelt enn det eksisterende. Dette foregår ved forsterkning av ønsket atferd ved ros, premier eller andre former for belønning.
Med dette i bakhodet er det morsomt å lese Paulus:
Den som har stjålet, skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det.
Ef 4:28
Paulus så at det var nødvendig med en erstatningsatferd som ville gi en positiv gevinst ved gleden av å ha noe å gi bort. Jeg ønsker ikke å være arrogant, for vitenskapen har bidratt med mye positivt, men samtidig tror jeg veldig mye hadde løst seg selv dersom vi levde etter de bibelske prinsippene.

Med tanke på at Paulus skriver til en menighet, er det interessant at om et medlem hadde et atferdsproblem (her: stjeling) var ”metoden” å hjelpe vedkommende med problemet heller enn å kvitte seg med medlemmet med problemet.

Dagens ’manna’:
Det er også plass for tyver på Kristi kropp – men de skal hjelpes til ny atferd!

Ingen kommentarer: