lørdag 4. august 2012

Mer enn kunnskap


Vi lever i et samfunn som har et sterkt fokus på kunnskap. Kunnskapsformidling er en viktig del av jobben min, og det favnes av Ressurssenterets målsetting: ”Vi vil gi mennesker rett kurs”.
Men, om vi begrenser oss til å gi mennesker kunnskap har vi ikke nådd målet. I siste del av den tredje bønnen ber Paulus om at vi må:
kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
Ef 3:19
Kunnskap om kjærligheten er ikke nok – vi må kjenne den. Kjennskap overgår kunnskap. Noen ganger blir de to begrepene oppfattet som synonymer, men det er et hav av forskjell. Jeg har møtt mennesker som er ”stinne” av kunnskap om Guds ord, men som ikke har latt troens øyne fryde seg over bredden, lengden, høyden og dybden i mysteriet og gjennom det fått kjenne livet som overgår kunnskapen.

Jeg er f. eks. lei av undervise om f. eks. nådegavene for mennesker som har nok kunnskap, men som tror at det ikke fungerer i deres liv på grunn av at de mangler kunnskap. Men det er kjennskap de mangler. Kjennskap kommer bare ved å leve det ut. Kjennskap overgår all kunnskap fordi kjennskapen baserer seg på erfaring. Og da er det å kjenne Kristi kjærlighet det absolutt viktigste. Paulus visste det og erkjente: Om jeg eier all kunnskap … men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. (1 Kor 13:2)

Dagens ’manna’:
Dersom ikke kunnskap fører til kjennskap har den lav verdi.

Ingen kommentarer: