fredag 3. august 2012

Kollektiv innsikt

Det er et uttrykk som heter ”Delt sorg gir halv sorg, delt glede gir dobbelt glede”. Jeg tror dette er noe av menighetens styrke. Selv om det er Kristi kjærlighet som er hovedfokus også i den tredje bønnen, er det åpningsfrasen jeg tar til meg i dag.
”Må dere sammen med alle de hellige
bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,ja, kjenne Kristi kjærlighet…”
Ef 3:18
Det å kunne glede seg sammen med noen som har sett og opplevd Jesu grenseløse kjærlighet er en flott opplevelse. I går skjedde det igjen da vi var nærmere førti som delte åndelig og sosialt fellesskap i stua vår i Kroken. Det er vanskelig å forstå at noen kristne bevisst velger bort menighetslivet. De fleste vil dessverre også oppleve vonde ting i en menighet. Jeg tror det skjer når vi mister grepet om det vi har fattet av Jesu kjærlighet – og det gjelder både den som sårer og den som blir såret. 

I ei bok av Juan Carlos Ortiz som jeg leste for en mannsalder siden, kaller han kjærligheten for ”Guds rikes oksygen”. Når det er i ham jeg lever, beveger meg og er til, puster jeg i hans kjærlighet. Den kjærligheten ”utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.” (1 Kor 13:7). Å fatte det, er å forstå litt av grenseløsheten i bredde, lengde, høyde og dybde.

Dagens 'manna'
Grenseløs kjærlighet

Ingen kommentarer: