onsdag 1. august 2012

Det indre menneske

Verdens fokus er på det ytre menneske, mens Guds fokus er på det indre. Samuel måtte lære det da han fikk i oppdrag å salve en ny konge etter Saul. Han falt for Eliabs utseende og høye vekst, men fikk beskjed om at Gud ser til hjertet (1 Sam 16:7).

At Paulus hadde forstått hva som er viktig viser den første av de fire bønnene:
Må han som er så rik på herlighet,
gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.
Ef 3:16
Jeg har møtt mennesker som fysisk sett har vært ”skrøpelige kar”, men de har vært bærere av en indre styrke som vil få en veltrent atlet til å framstå som en pingle. Paulus hadde selv opplevd at ”kraften fullendes i svakhet” (2 Kor 12:9). Derfor er hans første bønn for sine lesere en bønn om Åndens kraft og styrke for det indre menneske.

Dagens ’manna’:
Gud vet hva jeg trenger mest av alt.

Ingen kommentarer: