lørdag 28. juli 2012

Troens nøkkelknippe

Jeg har berørt temaet mange ganger, men det er utrolig viktig å minne meg selv om hvor frimodigheten er. Rutine kan fort bli en erstatning, og da blir det farlig.

I går siterte Clive Adams Matt 6:1 fra Bibelparafrasen ”The Message” som kan oversettes slik:  

”Vær spesielt varsom når du forsøker å være god slik at det ikke blir en forestilling. Det blir kanskje godt teater, men Gud deltar ikke i applausen.”*

Gud applauderer når jeg velger hans framgangsmåte:
I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit.
Ef 3:12
Det er det som er ”Frimodighetens nøkkel” og har vært Guds forsett i all evighet.

Dagens ’manna’:
Frimodighetens nøkkel er på plass på troens knippe!
___________________________________________________-
* Be especially careful when you are trying to be good so that you don't make a performance out of it. It might be good theater, but the God who made you won't be applauding. Matt 6:1

Ingen kommentarer: