søndag 29. juli 2012

Kontakt søkes

Rett før helga skulle jeg male en utvendig vegg hvor det gikk en gammel telefonledning opp til 2. etasje. Siden den ikke var til pryd for veggen fjernet jeg den. I ettertid kan jeg se at det var en forhastet slutning, for det viste seg at jeg fortsatt benytter den linja til husets bredbåndforbindelse. Lørdag var det ikke aktuelt å få ordnet forbindelsen, så dermed ble ingen refleksjon lastet opp søndag morgen. Kontakten var brutt.

Egentlig tok jeg det ganske rolig. Men det var litt morsomt at Paulus begynner dagens vers med ”Mist ikke motet!”.
Nå er det mer alvorlige ting enn en brutt internettforbindelse som ligger til grunn for oppfordringen:
Derfor ber jeg dere: Mist ikke motet fordi jeg må lide for deres skyld. Det er jo en ære for dere!
Ef 3:13
Igjen kobler Paulus sin lidelse, sannsynligvis fengslingen, til det faktum at hans misjon var å forene både jøder og hedninger i Kristus. Hans argument ”Det er jo en ære for dere!” er interessant. Jeg har alltid sagt at å vise Gud ære gjøres best ved å vise mennesker ære. Ved å lide for andre vises det ære. Jesus gikk så langt som til å si: ”Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine”. (Joh 15:13)

Nådens mysterium er at Gud viser menneskene ære ved å lide for dem!

Dagens ’manna’:
Han som viste oss ære ved sin lidelse søker alltid kontakt, selv når mennesker kutter forbindelsen!

Ingen kommentarer: