onsdag 4. juli 2012

Men…


Jeg begynte 2012 med overskriften "Men nå" og fokuserte på at de to små ordene former en kontrast til noe som har vært. I dag signaliserer ”men” også en kontrast. Denne gang til at vi lot oss påvirke og lede av de kreftene som jeg har skrevet om de siste dagene*:
Men Gud er rik på barmhjertighet.
Ef 2:4a
Barmhjertighet og nåde brukes ofte om hverandre. Det skjer ikke bare på norsk, men på flere av de språkene jeg kjenner. For moro skyld ba jeg google-translatøren å oversette det russiske ordet for nåde (blagadath) og barmhjertighet (milasth) – og som illustrasjonen viser ble det oversatt ”nåde nåde”. Men er det noen forskjell?

Jeg ser på den nådige Gud som juristen og den barmhjertige Gud som diakonen. For et menneske som har latt seg påvirke av de ødeleggende kreftene trenges både juristen og diakonen – og Gud favner dem begge.

Dagens ’manna’
Å ha Gud som jurist og diakon betyr nåde og barmhjertighet.
_____________________________________________
* Se bl.a.: Påvirkning og Egne ”krefter”

Ingen kommentarer: