lørdag 7. juli 2012

Fugleperspektiv

Det skilles normalt mellom fugleperspektiv, froskeperspektiv og normalperspektiv. Det er relativt selvforklarende hva det enkelte perspektivet betyr. For et halvt år siden kalte jeg det å se noe ovenfra for engleperspektiv, og i dag handler det også om å klare å se ”det normale” ovenfra. 
Johannes-evangeliet er et eksempel på et slikt perspektiv, og det er derfor ørnen er blitt det evangeliets symbol*. Jeg tror at fugleperspektivet er en forutsetning for å se det samme som Paulus ser:
Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus
Ef 2:7
I 2 Kor 11:16-33 har Paulus ei lang liste over lidelser han har måttet gjennomgå som kristen. Likevel ser han hvor overstrømmende god og rik på nåde Gud er. Det er bare mulig fordi han vet hvor han ”sitter”. Derfra ser han alt i fugleperspektiv – eller kanskje det er Gudsperspektiv i disse Gudspartikkeltider?

Dagens ’manna’
Jeg ønsker å se livet fra min åndelige sitteplass.
___________________________________
* Evangelist-symbolene er ikke tatt helt utav løse lufta. De er hentet fra Åp 4:7 som igjen har paralleller i Esek 1.

Ingen kommentarer: