fredag 8. juni 2012

Utvalgt

Å være utvalgt høres eksklusivt ut. Ofte oppleves det slik også. Jeg har tidligere skrevet en refleksjon om Saabye Christensens bok ”Gutten som ville være en av gutta” - Otto ville så gjerne være en av de utvalgte. 

Av og til tenker jeg at det hadde vært OK å være med i en eller annen klubb. Jeg har hatt muligheter til å bli medlem av f. eks. Rotary. Opp gjennom årene har jeg vært gjest på samlinger i mange land. Det ser flott ut med det lille ”hjulet” – og jeg vet at når ”Rotarians” møtes over hele verden, så har de noe felles og de jobber for gode formål. Det er bare det at jeg aldri har vært villig til å forplikte meg på kravene til oppmøte som de setter for medlemskap. Derfor er jeg ikke blant de utvalgte.

Utvelgelse er et sentralt ord i Bibelen, og i Efeserbrevet dukker det opp flere ganger:

I Kristus utvalgte han oss
før verdens grunnvoll ble lagt
Som ung slet jeg med utvelgelseslæren. Gjør Gud forskjell på folk? Nei, men han overlater til meg om jeg vil være utvalgt. ”Alle dem som tok imot ham ga han rett til å bli Guds barn” Joh 1:12. Det er mitt valg – det er ditt valg! Frelsesarmeens 6. trosartikkel er helt tydelig: Vi tror den Herre Jesus Kristus ved sin lidelse og død har tilveiebrakt forsoning for hele verden, så alle som vil kan bli frelst.

Dagens ’manna’:
Jeg er utvalgt i Kristus

Ingen kommentarer: