torsdag 7. juni 2012

”Hva kan det bety?”

Jeg avsluttet med dette spørsmålet i går. Det refererte til at jeg i Kristus har blitt velsignet 
med all Åndens velsignelse
i himmelen. Ef 1:3
Det er en liten utfordring å vite hva Paulus mener når han skriver om himmelen. Det ordet han bruker i dette verset forekommer fire ganger til Efeserbrevet – og alle gangene i samme form. To ganger til blir det oversatt med ”himmelen” (1:20 og 2:6) som her, men i de to siste oversettes det med ”himmelrommet” (3:10 og 6:12). Det er ikke usannsynlig det kan oversettes med ”de (stedene?) som hører til det himmelske”.

Av erfaring vet jeg at jeg vil få rikelig anledning til å presentere en skisse som viser hvordan Paulus sannsynligvis oppfattet himmelen (eller himlene), og jeg kommer til å benytte den, men ikke i dag. For kanskje poenget er nettopp at ”hvor” skal være et mysterium slik at livet blir en spennende skattejakt?

Var det akkurat det Jesaja så?
Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket,
og rikdommer gjemt på hemmelige steder,
for at du skal kjenne at jeg er Herren,
som kaller deg ved navn,
Israels Gud. Jes 45:3
Dagens ’manna’:
Å velsigne er som en skattejakt – den gis og finnes på hemmelige steder.   

Ingen kommentarer: