lørdag 16. juni 2012

Alt

Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde:
å sammenfatte alt i Kristus,
alt i himmel og på jord i ham.
Ef 1:10

Hva kan "alt" bety i denne sammenhengen?
Betyr det en fullstendig gjenopprettelse for absolutt alt?

Det greske ordet ”pas” kan bety all, hel og enhver. Jeg er heller ikke i tvil om at Paulus ser at det engang skal bli en forløsning av hele skaperverket, og at Jesus har banet veien for dette. (Se f. eks. refleksjonen: Profetisk for hvem?)
Her står "pas" i en form som også kan være flertall – altså alle. Hvem ”alle” er det i så fall som blir sammenfattet i Kristus?

Ut fra det som Paulus allerede har skrevet må det henge sammen med hovedtemaet i avsnittet: Guds utvelgelse av alle i Kristus. Som jeg allerede har skrevet, begrenses ikke ”alle” av utvelgelsen, men av om utvelgelsen tas imot. I Kristus forenes vi fra jorden med dem som ikke har falt i det himmelske.  En spennende tanke som dukker opp igjen senere i brevet (jfr 3:10). Alt dette skjer i tidens fylde. Det å samle (her ”sammenfatte”) er en av Guds markante egenskaper.

Dagens ’manna’:
Gud fant meg og jeg er en del av samlingen hans!

Ingen kommentarer: