fredag 15. juni 2012

Forbløffende

Er det den beste norske oversettelsen av ”Amazing”?


Jeg tror det, men det er ikke særlig poetisk dersom jeg vurderer en ny oversettelse av ”Amazing grace”. Da er nok Hoems: ”Forunderleg, eit vrak som meg kan nåden kalling nå!” en bedre løsning. Uansett synes det klart at Paulus er både forbløffet og forundret over Guds nåde:
”Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand..” (Ef 1:8)
Det er ikke tvil om at Paulus sikter til nåden som ligger til grunn for den velsignelse han og alle troende har mottatt i Kristus. Men det er heller ikke tvil om at han ser det som nåde å ha ”sett” dette mysteriet:
”...da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham.”
(Ef 1:9)
”Det jeg ikke vet, har jeg ikke vondt av” heter det, men kanskje det også er slik at ”Det jeg ikke vet nyter jeg heller ikke godt av”?
I så fall er det all grunn til å kalle nåden som gjør at jeg får et innblikk i Guds viljes mysterium for ”så rik”. For du verden så rik jeg føler meg når Gud åpenbarer hva jeg har i Kristus! Det er rett og slett forbløffende!

Dagens ’manna’:
Amazing grace!

Ingen kommentarer: