tirsdag 22. mai 2012

Profetiske handlinger

Profetiske handlinger kan enten stå alene, som f. eks. Davids flytting av Arken til Jerusalem, eller i sammen med et verbalt budskap: 
Han (profeten Agabos) oppsøkte oss og tok beltet til Paulus, og med det bandt han hendene og føttene sine. Så sa han: «Dette sier Den hellige ånd: Slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet, og utlevere ham til hedningene.» 
Apg 21:11

Det er ikke tvil om at en handling kan virke sterkt på dem som er vitne til det som skjer. Et lite eksempel fra eget liv gjengitt slik jeg husker det:

Under et ungdomsmøte i Templet for ca 10 år siden, opplevde vi at noen bandt et rep over inngangsdørene og videre rundt hele kvartalet (se illustrasjonen). Det var viktige ting på gang i ungdomsflokken på den tida, og jeg kunne merke at dette skapte en uro som ikke bare skyldtes en ”uskyldig spøk”. Med hjelp fra Bernhard Slettholm fikk jeg lirket meg ut av døra, og nøstet meg rundt kvartalet. Det var en stor kveil med rep som jeg tok med meg inn i lokalet. Hele flokken var der fremdeles.
Jeg tok kveilen og løftet den opp og sa: ”Det skjer viktig ting blant oss her inne. Krefter ønsker å begrense det og lukke det inne i bygget, men det som Jesus gjør i og gjennom våre liv skal ingen få lov til å binde. I Jesu navn bryter jeg hvert bånd som vil binde det du Gud vil gjøre på og gjennom dette stedet!”
Deretter kastet jeg kveilen på bønnealteret som en understrekning. Jeg hadde "adressatene" i tankene – inkludert meg selv.  

Dagens ’manna’:
Ingenting skal få binde Guds verk!

Ingen kommentarer: