lørdag 26. mai 2012

Hva er Herrens stemme?

Jeg er ikke tvil om at Herren har en fysisk røst. Det er flere jeg kjenner som kan vitne om at de har hørt en fysisk stemme som de oppfattet som hans. Bibelen referer til Herrens røst ved flere anledninger, og et av de mest kjente er:  
Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid
Likevel tror jeg at Herrens røst ikke begrenses til det fysiske. I enkelte kretser brukes begrepet ”Herrens tiltale”, og jeg tolker det som et forsøk på å være åpen for at han snakker på mer enn en måte. Profetene Jeremia og Esekiel brukte: ”Herrens ord kom til meg” 59 ganger, men sier lite om i hvilken form dette ordet kom selv om det ofte er knyttet bilder til disse hendelsene. 

Flere opplevde at ”Herrens ånd kom over dem” og at det var det som fikk dem til å bringe fram et budskap. Det gjaldt f. eks Sakarja, Jahasiel og Esekiel.
Ca 300 ganger står det ganske enkelt ”Da sa Herren”.  I tillegg kommer det varianter som f. eks ”sa Den hellige ånd”.

Da Jesus refererte til Messiasprofetien i Salme 110 sa han: David selv har jo sagt ved Den hellige ånd…  (Mark12:36)

Alt dette er varianter over samme tema. Igjen er veien kort til musikkens verden. Veldig mange komposisjoner er variasjoner over et tema. Vi blir fort ”døve” for det monotone, mens vi våkner når vi hører noe vi mener vi kjenner som kommer i en ny drakt. Det er akkurat slik vi alle gjør – vi varierer stemmeleie og virkemidler for å få oppmerksomheten. Gud har bokstavelig talt gjort det samme i en evighet. Nøkkelen ligger i å gjenkjenne grunntema – det kommer jeg tilbake til på mandag. I morgen er refleksjonens månedens bidrag til Krigsropet.

Ingen kommentarer: