torsdag 24. mai 2012

Gehør

”Ennå har jeg mye å si” sa Jesus rett før sin død. Deretter forklarte han at det er Den hellige ånds oppgave å ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Grunnen til at Jesus ikke hadde sagt alt, var at disiplene ikke kunne bære alt der og da. Videre forklarer Jesus at Ånden (Talsmannen) ikke skal tale ut fra seg selv, men si det han hører.

En av kanalene Den hellige ånd bruker til å formidle det han hører er gjennom oss mennesker. Da er det viktig at den som skal videreformidle følger Åndens eksempel og ikke taler ut fra seg selv, men sier det han hører.

Men hvordan hører jeg? Det spørsmålet har jeg fått utallige ganger, og jeg kommer til å bruke noen dager på å reflektere over det. Jeg kan dele noen erfaringer som ikke er en fasit. Gud ivaretar oss i vår forskjellighet og legger oss derfor ikke på et samlebånd men behandler oss individuelt – men Ånden er den samme.

Utgangspunktet for å høre, er å lytte. Innen musikken snakkes det om absolutt gehør. En person som har en slik evne, kan umiddelbart si hvilken tone som spilles. De helt ”ekstreme” kan f. eks. si at det er en ”B”, men at ”den er litt høy”. Jeg har ikke absolutt gehør, men som ung ønsket jeg at jeg hadde det. Jeg lyttet intenst – gjettet og prøvde om det var riktig ved å slå tonen på pianoet. 

En metode var å ta utgangspunkt i den dypeste tonen jeg kunne synge (min grunntone) og så ”telle meg fram” derfra. Ulempen er at grunntonen kan påvirkes av ytre faktorer – f. eks. forkjølelse. Men dersom det til og med var flerstemt musikk, var det mulig å lytte etter ”varmen” eller ”klangfargen” i de forskjellige toneartene. Det er f. eks. en mykere klang i B-tonearter enn i #-tonearter. I dag kan jeg treffe, men ikke alltid – men når jeg ikke treffer kommer jeg som oftest ganske nær.

Da jeg ble frelst, ble Den hellige ånd ”grunntonen” i mitt liv. Når jeg lytter og hører noe jeg tror Gud vil skal fram, tar jeg utgangspunkt i ”grunntonen” og leter etter ”klangfargen”. Jeg prøver å sjekke om det påvirkes av ytre faktorer. I dag kan jeg treffe – men ikke alltid. Uten sammenlikning – Det gjorde heller ikke Paulus: ”For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.” 1 Kor 13:9

Dagens ’manna’:
Det profetiske handler om ”lyttetrening” og ydmykhet

Ingen kommentarer: