onsdag 18. april 2012

En ekte streber…

Leif Paus het han, og han var prest i Vik i Sogn da jeg kom dit i 1977. Paus var en ung prest, og vi løp sammen på idrettslaget. I Breim-stafetten i 1978 mottok jeg pinnen fra ham og da jeg hadde løpt min etappe var det bygdas lensmann som overtok.

Det hente ofte at presten og løytnanten hadde møter og ’minnestunder’ sammen.

Hovedgrunnen til at det var godt å være sammen med Paus var at han var en ekte streber:
”Du har ikke problemer med å samarbeide med meg du?” spurte jeg ham ved en anledning. ”Jeg ønsker å se Herren, derfor jager jeg etter fred med alle!” svarte han. Jeg kjente igjen verset, og i dagens oversettelse heter det:
    Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.
    Hebr. 12:14
Dagens ’manna’
    Jeg også ønsker å være en streber etter fred og hellighet

Ingen kommentarer: