tirsdag 6. mars 2012

Oppgavefokusert!

Jeg hører med til dem som er skeptiske til tester som skal avsløre personlighet, lederstil, nådegaver osv. Skepsisen har først og fremst sin begrunnelse i ”frykt” for hvordan testen leses av den som tar den. Å fylle ut et skjema med x antall spørsmål, kan i beste fall gi et resultat som kan stimulere til refleksjon over en liten del av mitt liv.

Skepsisen har verken hindret meg i å fylle ut slike skjemaer eller i å bruke dem i undervisning … Og når det gjelder trekk ved meg selv, har det heller aldri vært en overraskelse at testene gjennomgående viser at jeg er mye mer oppgave- og resultatorientert enn prosessorientert.

Jesus var begge deler. Han så prosessene som viktige for at resultatene skulle nås. Derfor brukte han maksimalt av den knappe tiden til investere i disiplene sine. Han var bevisst oppgaven som bare han kunne utføre:
    Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden:
    Slaktoffer og offergave ville du ikke ha,
    men en kropp gjorde du i stand til meg;

    Hebr 10:5
Sitatet som hebreerforkynneren legger i Jesu munn er hentet fra Salme 40:7-9, og selv om vi ikke finner denne uttalelsen i evangeliene, er det umulig å utelukke at han faktisk brukte akkurat disse ordene om seg selv.* I sammenhengen dette er sitert, er det et vitnesbyrd om at Jesus var bevisst at han hadde fått en kropp som skulle bli det fullkomne offer.

Dagens ’manna’:
    Gud, hjelp meg å være bevisst min oppgave!
____________________________________________
* Vi vet f. eks. at Jesus ved flere anledninger brukte profetier fra GT om seg selv og sitt oppdrag – jfr. Luk 4:18-19.
Det finnes også flere sitater som tillegges Jesus som vi ikke finner i evangeliene. Paulus bruker dette: Husk de ordene Herren Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.’
Apg 20:35.

Ingen kommentarer: