mandag 20. februar 2012

Var jeg med i slaget ved Hafrsfjord?


Da jeg ble født bodde jeg i Hornklovesgate i Stavanger. Torbjørn Hornklove var en av Harald Hårfagres skalder, og vikingtiden har alltid fascinert meg.

Men slapp av, jeg tror ikke på reinkarnasjon, og dette er bare et lite tankeeksperiment: Sett at en av mine stamfedre var med i slaget ved Hafrsfjord, var jeg også med da?

Dersom jeg velger å følge Hebreerbrevets logikk, så var jeg det:
    Ja, i og med Abraham har Levi, han som ellers mottar tiende, på sett og vis selv gitt tiende. For ennå ufødt var han i sin stamfar da Melkisedek gikk i møte med ham.
    Hebr 7:9-10
Poenget med at Levi og hans etterkommere (prestene) som selv mottar tiende ga tiende til en evig prest, er at de står ’lavere’ enn en ’evig’ prest.
Salme 110 står sentralt for å forstå denne argumentasjonen. Når jeg leser den salmen tolker jeg det slik David hadde et syn der han så både Faren og Sønnen. Han kalte dem begge Herre, og det er her det også profeteres at Sønnen skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis. Forfatteren argumenterer for at dette er noe helt annet enn å være prest på aronittisk eller levitisk vis. De neste kapitlene handler nettopp om hva det er som gjør Jesus unik.

Dagens ’manna’:
    For meg er Jesus den unike prest

Ingen kommentarer: