torsdag 9. februar 2012

’Og’

Da jeg var gutt kalte vi det ’bindeord’. Det formelle navnet er konjunksjon og vi har fem av dem på norsk. Troens grunnvoll slik den beskrives i Hebreerbrevet berører seks emner. De ramses opp to og to bundet sammen av ’og’.

Derfor var jeg i tvil om jeg skulle skille dem. I går stanset jeg for ”døde gjerninger”, men i oppramsingen står det i par med ”tro på Gud”:
    Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud.
    Hebr 6:1
Jeg tror ikke det er tilfeldig at de står sammen. Tro på Gud er nemlig alternativet til døde gjerninger. Igjen ser vi veldig tydelig slektskap med paulinske tanker:
    Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror.
    Rom 4:4-5
Om jeg mener at jeg har noe å vise til, er jeg redd at det ville stoppe med visningen. Troen har på sin side ingenting å vise til. Den handler om det usynlige. Den handler om Gud. Derfor åpner den for så mye mer enn menneskelig tilkortkommenhet.

Dagens ’manna’:
    Tro versus gjerning er ikke et spørsmål om enten eller, men om riktig fokus.
__________________________________
Se også: Noe å vise fram

Ingen kommentarer: