søndag 8. januar 2012

Stadfestelse

Stadfestelse og bekreftelse er viktige ord både som dokumentasjon på avtaler, i mellommenneskelige relasjoner og av religiøse hendelser eller opplevelser. Når vi Hebreerbrevet har lest om den ”frelsen som er så mye større” fortsetter det:
    Den ble først forkynt av Herren og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham.
    Hebr 2:3b
Engler og profeter forkynte det før det skjedde. Siden frelseshendelsen fant sted har det pågått en ubrutt stafett av stadfestelser. Herren selv tok første etappe, de som hørte ham var andre etappe, mens forfatteren av Hebreerbrevet hører til tredje etappe av dem som bekrefter Jesu frelsesgjerninger enten muntlig eller skriftlig. I tillegg til disse vitnesbyrdene finnes det flere former for bekreftelse som jeg kommer tilbake til senere. Men dagens ord minner meg om at:
    En del av oppdraget er å holde ”stadfestingen av frelsen – stafetten” i gang
…og denne bloggen er en liten del av min etappe på stafetten.

Ingen kommentarer: