tirsdag 3. januar 2012

Oppdrag fullført!

I dag er første dag tilbake på jobb etter at jeg tok ut siste rest av ferien for 2011 i forbindelse med jula. For å kunne ’koble ut’ var det viktig at det som måtte gjøres før jul faktisk ble utført slik at jeg kunne dra dit jeg aller mest ønsket å dra etter en travel høst.

Jeg har tidligere sitert Augustin som sa at slik som en fisk på land vil lengte til vannet, og en fugl i bur vil lengte til luften vil et menneske lengte til Gud.

Augustins poeng er at alle skapninger lengter etter sitt rette ’element’. Gud er menneskets rette element. Derfor lengter vi etter ham.

Dersom det er sant for mennesket generelt, må det ha vært enda mer sant for Sønnen. Men han kunne ikke vende tilbake til Far før oppdraget var fullført:
    Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.
    Hebr 1:3b
Hva som ligger i oppdraget: ’Fullføring av renselsen for våre synder’ er et av temaene som får en god forklaring i dette brevet - særlig i kapitlene ni og ti. I dag blir min ’manna’:
    Renselsen for mine synder er FULLFØRT
Jeg trenger ikke legge noe til, bare hvile i at min bekjente synd allerede er tatt bort – og det innebærer at jeg allerede er i mitt 'rette element': Jeg er satt med ham i himmelen*.

_____________________________________
*I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2:6

Ingen kommentarer: