fredag 18. november 2011

Premillennialisme eller?

Ordet er ikke en del av det daglige vokabularet hos folk flest. De som er opptatt av endetiden, eller eskatologi som er fagordet for læren om de siste ting, vil derimot være kjent med hva som menes med ”premillennialisme”. Ordet beskriver troen på at ”bruden” (det vil si de troende som er Guds menighet) blir rykket opp til himmelen før tusenårsriket blir en virkelighet.

Dersom Jesu liknelse om brudepikene i Matt 25:1-13 skal tolkes inn i endetidsdramaet, antyder den en delvis bortrykkelse. Det vil si at brudepikene som ventet, men ikke var klare, blir værende igjen. Det faktum at de ventet på brudgommen, tyder på at det ikke var noe i veien med troen på ham som skulle komme, men det var likevel noe som manglet.

Betyr det at de dårlige brudepikene går fortapt?
Det er umulig å si, men frelseshistorien forteller også om en trengselstid etter at ”bruden” er rykket bort. Det er flere tekster som antyder at mennesker skal komme til tro under trengselen også – selv om det fører til forfølgelse.

Samtidig kan det godt være at Jesu eneste anliggende var å si tydelig at vi alltid må være rede, og at han ikke hadde til hensikt å gi et innsyn i den frelseshistoriske kronologi. Bildet er uansett sterkt og en viktig påminnelse.

Ingen kommentarer: