onsdag 2. november 2011

'Engler i oppdrag'

… var tittelen på ei bok som kom på begynnelsen av 80-tallet. Den ble sterkt omdiskutert og det kan virke som om det som har med engler å gjøre ofte blir mistenkelig- eller latterliggjort. Ettersom jeg ikke lenger husker innholdet, kan jeg ikke uten videre gå god for boka, men jeg tror at Gud fortsatt bruker engler i sin tjeneste og bokas tittel er god, så derfor låner jeg den.

I den første menighet var engler en ”naturlig ingrediens” i hverdagen. Derfor forundrer det meg at også mange troende er skeptiske til opplevelser som involverer engler. Uten blygsel skrev Johannes ned alt det som en engel hadde vist ham, og i det siste kapittelet i Åpenbaringen skriver han:
    Gud … har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje.
    Åp 22:1-7
Gud har ved noen få anledninger overrasket meg med ’englebesøk’. Jeg har ingenting imot at det skjer oftere.

Ingen kommentarer: